ШКОЛА ВИЖИВАННЯ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ


КЕРІВНИК ГУРТКА - 
Никифорчук-Падура Ілона Анатоліївна.
 
Блог гуртка https://ilonkanik.blogspot.com/

Гурток "Школа виживання для підлітків"працює програмою МОН України для творчих об'єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів "Стань творцем свого життя"(Ковганич Г.Г.) на базі ЗЗСО №14 та ЗЗСО№1.
         Діяльність гуртка сприяє створенню психолого-педагогічних умов для оптимального та соціального розвитку гуртківців, гуманізації відносин, формуванню психологічної культури кожної особистості. Надає дитині необхідні знання та можливість сформувати вміння та навички для індивідуального розвитку особистості. Створює умови для особистісного розвитку гуртківців, їх адаптації в суспільстві, професійному самовизначенню, розвитку мотивації до пізнання та творчості. Сприяє усвідомленню гуртківцями самоцінності та індивідуальності кожної особистості. Формує у дітей ціннісне ставлення до навколишнього світу та розвиває вміння гуртківців самостійно вирішувати життєві труднощі, узагальнювати життєвий досвід. 
   Критерієм ефективності роботи гуртка є: підвищення в гуртківців рівня компетентності у сфері психології, формування підлітка як соціально благополучної, морально та естетично розвиненої особистості. У процесі пізнання себе підлітки відкривають свої сильні та слабкі сторони, набувають позитивних якостей, що дає змогу правильно вибрати необхідну соціальну роль, прийняти, розуміти та полюбити себе, встановити зрілі соціальні стосунки з однолітками та з іншими людьми, підвищити самооцінку, отримати навички розв’язання конфліктів та досягнення злагоди у міжособистісному спілкуванні тощо
  

Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.