МОЯ МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ                      ГУРТОК «МОЯ МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ»

                                                       Керівник гуртка:
                                                       Платонова Олена Федорівна
   
     Не кожна мрія здійснюється. Мало просто мріяти, потрібно для цього ще й працювати. Було б добре завчасно зробити правильний вибір і працювати над собою. Одним з важливих складових щастя - є правильний вибір професії. Варто зрозуміти, що вибір професії – це чи не найскладніший, найважливіший і найвідповідальніший крок у житті кожної людини! Від того, ким бути залежить і особисте щастя, і внесок у суспільну справу. Правильно зроблений вибір професії приносить людині задоволення як матеріальне, так і моральне, забезпечує швидке професійне зростання, робить працю радісною і творчою. 
   Проблема визначення подальшого життєвого шляху, здійснення усвідомленого вибору майбутньої професії і сфери трудової діяльності є актуальною для старшокласників. Тому перед навчальними закладами постає завдання зі створення умов, які б сприяли формуванню професійної спрямованості та здійсненню обґрунтованого вибору майбутньої професії старшокласниками. Значна роль у вирішенні цього завдання належить гуртковій роботі, яка дозволяє ознайомити дітей із світом сучасних професій, дослідити власні психологічні особливості та якості, порівняти їх з вимогами певної професії, випробувати власні сили у практичній діяльності. 
   Навчальна програма «Вибір майбутньої професії» реалізується у гуртку соціально-реабілітаційного напряму та спрямована на вихованців віком від 14 до 17 років. 
       Мета програми – формування професійної орієнтації старшокласників та їхня підготовка до обґрунтованого вибору майбутньої професії в умовах позашкільного навчального закладу. 
     Основні завдання: надати знання щодо принципів та механізму вибору майбутньої професії; створити умови для вивчення та осмислення власних професійних можливостей, здібностей, інтересів та нахилів; сформувати вміння орієнтуватися в інформації, приймати обґрунтовані рішення; надати можливість здійснити професійні проби в різноманітних видах діяльності; виховати ціннісне ставлення до праці, почуття патріотизму та готовність працювати на благо України.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.